0412 47 59 93

TOC analyse

Met een TOC analyse is het mogelijk verontreinigingen in drinkwater op te sporen. Dat is zeer belangrijk, want vervuild drinkwater heeft een grote invloed op het milieu, op menselijke gezondheid en op de gezondheid van dieren. Daarnaast kan vervuild water ook apparatuur aantasten. Kewi Services voert de TOC analyse deskundig uit op basis van een monster genomen op uw veehouderij.

Waarom een TOC analyse laten uitvoeren?

TOC staat voor Total Organic Carbon, en het verwijs naar het totaal aan organische koolstof dat in een monster van drinkwater aanwezig is. Een hoog TOC-gehalte in drinkwater kan negatieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw dieren:

  • Achterblijvende technische resultaten;
  • Botproblemen;
  • Besmetting met ziektekiemen;
  • Prestatieproblemen;
  • Spieraandoeningen;
  • Uitscheidingsproblemen;
  • Verminderde wateropname;
  • Vruchtbaarheidsproblemen.

Er kunnen diverse oorzaken voor verontreiniging zijn. Wilt u bij eventuele problemen snel in kunnen grijpen, dan is het goed om in de gaten te houden hoe hoog het TOC-gehalte in het drinkwater op uw veehouderij is.

Monitoren van drinkwater

Het is verstandig de chemische- en microbiologische kwaliteit en de temperatuur van water te blijven monitoren, bijvoorbeeld met het regelmatig doen van een TOC analyse. Bij Kewi Services begeleiden wij u hier altijd bij. Wij zorgen voor monstername, transport, analyse en advies, en dat alles op een zeer deskundige manier. Hiervoor bieden we verschillende abonnementen aan. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op en bel naar 0412 47 59 93.

Bekijk ander ook:

Bewaking van vergister d.m.v. de juiste analyses | HPLC analyse | Drinkwateronderzoek