0412 47 59 93

Duurzame veehouderij

Wilt u met uw veehouderij een certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen? Dan zult u daarvoor moeten voldoen aan diverse duurzaamheidseisen. Kewi Services helpt u met het onderzoek naar, het geven van advies over en optimalisatie van alle thema’s omtrent die duurzaamheid. Zo bieden wij de mogelijkheid onderzoek te doen naar en advies te geven over de kwaliteit van het drinkwater, het voer en de omgeving van uw veehouderij.

Maatlat Duurzame Veehouderij

Een duurzame veehouderij profiteert van diverse voordelen, zoals een lagere milieubelasting. Het is dan ook zeer begrijpelijk dat wanneer u een veehouderij heeft, u er alles aan wilt doen om de Maatlat Duurzame Veehouderij te behalen. Uw stallen moeten dan voldoen aan strenge duurzaamheidseisen op diverse thema’s, waaronder ammoniakemissie, omgeving, brandveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid, klimaat, fijnstof, mest en mineralen en biodiversiteit. Bij Kewi Services kunnen wij u helpen met onderzoek naar en analyse van:

  • Drinkwater: wat is de huidige kwaliteit van het drinkwater en hoe kan dit worden verbeterd?
  • Veevoer: wat is de huidige kwaliteit van het veevoer en hoe kan dit worden verbeterd?
  • Mest: hoe is de samenstelling en de hoeveelheid van de geproduceerde mest?
  • Omgeving: wat is de kwaliteit van de omgeving van de veehouderij en hoe kan dit worden verbeterd?

Werken aan duurzaamheid met Kewi Services

Bij Kewi Services analyseren we echter niet alleen, we zorgen er ook voor dat u kunt werken aan het optimaliseren van de duurzaamheid van uw veehouderij zodat u een certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij kunt behalen. Wilt u weten hoe u uw veehouderij duurzamer kunt maken? Of wilt u de verschillende thema’s omtrent duurzaamheid eens laten onderzoeken? Neem dan contact op met Kewi Services. Bel naar 0412 47 59 93.

Bekijk ander ook:

Drinkwateronderzoek | Bewaking van vergister d.m.v. de juiste analyses | Betrouwbare mestanalyses van drijfmest en vast mest