0412 47 59 93

HPLC analyse

Met behulp van een HPLC analyse is het mogelijk de verschillende componenten uit stoffen te scheiden en te analyseren. Dit kan zowel in water, voer als mest. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld bepaalde elementen analyseren, maar ook vitamines of mycotoxines analyseren. Bij Kewi Services kunnen wij u daarbij helpen. Wij verzorgen onafhankelijk advies en doen onderzoek naar het drinkwater, het veevoer en de omgeving van de veehouderij.

HPLC analyse: hogedrukvloeistofchromatografie

HPLC staat voor hogedrukvloeistofchromatografie en het houdt in dat stoffen van elkaar kunnen worden gescheiden na het nemen van monsters. Op die manier kan op een betrouwbare manier worden achterhaald uit welke verschillende componenten die monsters bestaan. Zo is het doen van de HPLC analyse ook zeer belangrijk in de veehouderij. Wil men kunnen controleren of bedrijf voldoet aan de normen omtrent duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en gezondheid, dan zal men exact moeten weten welke stoffen er aanwezig zijn. Kewi Services helpt met het uitvoeren van zulke onderzoeken in veehouderijen. Daarnaast voorzien wij u van deskundig advies over het bereiken of behouden van een gezond klimaat in de veehouderij.

Professionele meetapparatuur

Bij Kewi Services beschikken wij over de juiste apparatuur om de HPLC analyse goed uit te kunnen voeren. Bent u op zoek naar een bedrijf dat voor u analyses kan maken aan de hand van monsters en dat u kan voorzien van deskundig advies? dan is Kewi Services de partner die u zoekt. Bel naar 0412 47 59 93 voor meer informatie over onze dienstverlening.

Bekijk ander ook:

Fijnstof onderzoek | Agrarisch adviesbureau | NIR analyse