0412 47 59 93

Drinkwateronderzoek

Wilt u een drinkwateronderzoek laten uitvoeren op uw veehouderij? Dan bent u bij Kewi Services aan het juiste adres. U kunt ons inschakelen voor onafhankelijk advies en onderzoek van drinkwater, veevoer en de omgeving van uw veehouderij. Wij zijn dan ook werkzaam in de varkens-, schapen-, rundvee-, pluimvee-, paarden-, nertsen-, konijnen-, kalveren- en geitenhouderij.

Drinkwateronderzoek in uw veebedrijf

Goed drinkwater is zowel voor u als voor uw dieren de eerste levensbehoefte. Wilt u de dieren in uw veehouderij optimaal laten presteren, dan is goed drinkwater dus van zeer groot belang. Helaas is drinkwater een grote verspreider van bacteriën, gisten, parasieten, schimmels en virussen. Het is dan ook van groot belang de kwaliteit van het water te laten controleren. Kewi Services doet drinkwateronderzoek, waarbij gekeken wordt naar:

  • Chemische- en biologische kwaliteit;
  • Uitvoering (drinkwater-) installatie;
  • Wateropname;
  • Smaak;
  • Temperatuur.

Op basis van de resultaten van het drinkwateronderzoek geven wij u advies over de te nemen stappen met betrekking tot verbetering of behoud van de kwaliteit van het drinkwater in uw veehouderij.

Optimalisatie van het drinkwater in uw veebedrijf

Blijkt uit het drinkwateronderzoek dat het drinkwater in uw veehouderij niet optimaal is? Dan adviseren we bij Kewi Services in het optimaliseren van de uitvoering van de drinkwaterinstallatie. Ook begeleiden we bij het inzetten van waterverbeteraars. Op die manier wordt de toevoer van fris en kiemvrij water in gang gezet. Wilt u het drinkwater in uw veehouderij eens onderwerpen aan een onderzoek? Neem contact op met Kewi Services en bel naar 0412 47 59 93 voor meer informatie.

Bekijk ander ook:

Ammoniak analyse | NIR analyse | HPLC analyse