Het Varken van Morgen

Kewi Services geeft onafhankelijk advies op het gebied van drinkwater, veevoer en omgeving. Doordat wij ons eigen laboratorium hebben kunnen wij snel de resultaten van uw water-, voer-, lucht- en/of oppervlaktemonsters aan u terug koppelen. In het kader van drinkwateronderzoek voor “het Varken van Morgen” biedt Kewi Services u vier abonnementen aan:

 

Abonnement 1:

Volledige ontzorging, vier monsternames  per jaar door Kewi Services.
- 1 keer per jaar neemt een erkend monsternemer van Kewi Services een watermonster
voor chemisch en bacteriologisch onderzoek.
- 3 keer per jaar neemt een erkend monsternemer van Kewi Services een watermonster
voor bacteriologisch onderzoek.

Abonnement 2:

Gedeeltelijke ontzorging. Één monstername door Kewi Services en drie postpakketten per    jaar.
- 1 keer per jaar neemt een erkend monsternemer van Kewi Services een watermonster
voor chemisch en bacteriologisch onderzoek.
- 3 keer per jaar verstuurt Kewi Services een pakket per post voor bacteriologisch
onderzoek. De ondernemer neemt zelf deze drie watermonsters en stuurt ze per post terug.

Abonnement 3:

Drie monsternames per jaar door Kewi Services.
- 3 keer per jaar neemt een erkend monsternemer van Kewi Services een watermonster
voor bacteriologisch onderzoek.
- 1 keer per jaar regelt de ondernemer zelf de monstername en analyse voor het chemisch en
bacteriologisch onderzoek.

Abonnement 4:          

Kewi Services verstuurt drie postpakketten per jaar.
- 3 keer per jaar verstuurt Kewi Services een pakket per post voor bacteriologisch
onderzoek. De ondernemer neemt zelf deze drie watermonsters en stuurt ze per post terug.
- 1 keer per jaar regelt de ondernemer zelf de monstername en analyse voor het chemisch en
bacteriologisch onderzoek.

Alle door Kewi Services genomen en/of toegestuurde monsters worden door een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium onderzocht. De resultaten worden door Kewi Services teruggekoppeld.

 

* Monsterpakketten worden per briefpost verstuurd. De portokosten voor de retourzending zijn inbegrepen.
* Het chemisch onderzoek omvat: zuurtegraad (pH), ammonium, nitriet, nitraat, chloride, natrium, sulfaat, ijzer, mangaan, hardheid.
* Het bacteriologisch onderzoek omvat: schimmels en gisten, E. coli, totaal kiemgetal.

 

Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met laboratorium@kewiservices.nl of bel 0412-475993.