Drinkwater; blinde vlek in de veehouderij

Kewi Services kan van bron tot dierniveau het water chemisch en microbiologisch analyseren. Wij adviseren in het optimaliseren van de uitvoering van uw drinkwaterinstallatie wat de basis is van fris en kiemvrij water. Wij begeleiden bij het inzetten van waterverbeteraars.

 

Direct naar:

Normen

WHO drinkwaterrichtlijnen

Organische componenten

Pesticiden

Desinfectiemiddelen en desinfectie bijproducten

Bijlage A. behorend bij hoofdstuk 3 van het Drinkwaterbesluit

 

Normen

Parameter

Algemene normen veehouderij bronniveau

Streefwaardes dierniveau
Kewi Services

Weergave in

Zuurtegraad

5-8,5 4 - 8 Ph

Ammonium

<1,0 <0,5 Mg/l

Nitriet

<0,10 <0,10 Mg/l

Nitraat

<100 <50 Mg/l

Chloride

<250 <150 Mg/l

Natrium

<250 <100 Mg/l

Sulfaat

<150 <150 Mg/l

IJzer

<0,5 <0,2 Mg/l

Mangaan

<1,0 <0,5 Mg/l

Hardheid

<15 4 - 15 ºD

Geur

Normaal Normaal

Totaal Kiemgetal

<100.000 <10.000 Kve/ml

E-coli

<100 <10 Kve/ml

Gisten

? <10 Kve/ml

Schimmels

? <10 Kve/ml

Streptococcen

? <10 Kve/ml

Staphylococcen

? <10 Kve/ml

Clostridium

? <10 Kve/ml

Resistente Bacteriën

? afwezig Kve/ml

Temperatuur

? 10 - 20 ºC

 

 

 

WHO drinkwaterrichtlijnen

De richtlijnen van de WHO voor drinkwaterkwaliteit, die opgesteld zijn in Geneve en dateren uit 1993, zijn het internationale referentiepunt voor de standaard opzet en de veiligheid van drinkwater.

 

Element/

Symbool/

Normaal gevonden in vers water/oppervlakte water/grondwater

Gezondheidsrichtlijn opgesteld door het WHO

substantie formule
Aluminium Al 0,2 mg/l
Ammonia NH4 < 0,2 mg/l (tot max 0,3 mg/l in anaeroob water) geen richtlijn
Antimonium Sb < 4 μg/l 0.005 mg/l
Arseen As 0,01 mg/l
Asbest geen richtlijn
Barium Ba 0,3 mg/l
Berillium Be < 1 μg/l geen richtlijn
Boor B < 1 mg/l 0,3 mg/l
Cadmium Cd < 1 μg/l 0,003 mg/l
Chloor Cl 250 mg/l
Chroom Cr+3, Cr+6 < 2 μg/l 0,05 mg/l
Kleur niet genoemd
Koper Cu 2 mg/l
Cyanide CN- 0,07 mg/l
Opgelostzuurstof O2 geen richtlijn
Fluor F < 1,5 mg/l (up to 10) 1,5 mg/l
Hardheid mg/l CaCO3 geen richtlijn
waterstofsulfide H2S geen richtlijn
Ijzer Fe 0,5 - 50 mg/l geen richtlijn
Lood Pb 0,01 mg/l
Mangaan Mn 0,5 mg/l
Kwik Hg < 0,5 μg/l 0,001 mg/l
Molybdenium(geen hyperlink) Mb < 0,01 mg/l 0,07 mg/l
Nikkel Ni < 0,02 mg/l 0,02 mg/l
Nitraat en nitriet NO3, NO2 50 mg/l totaal stikstof
Troebelheid niet genoemd
pH geen richtlijn
Selenium Se < < 0,01 mg/l 0,01 mg/l
Zilver Ag 5 – 50 μg/l geen richtlijn
Natrium Na < 20 mg/l 200 mg/l
Sulfaat SO4 500 mg/l
Anorganisch tin Sn geen richtlijn
TDS Totale hoeveelheid opgeloste stoffen geen richtlijn
Uranium U 1,4 mg/l
Zink Zn 3 mg/l

 

 

 

Organische componenten

 

Groep

Substantie

Formule

Health based guideline by the WHO

gechloreerde alkanen koolstof tetrachloride C Cl4 2 μg/l
Dichloormethaan C H2 Cl2 20 μg/l
1,1-Dichloorethaan C2 H4 Cl2 geen richtlijn
1,2-Dichloorethaan Cl CH2 CH2 Cl 30 μg/l
1,1,1-Trichloorethaan CH3 C Cl3 2000 μg/l
gechloreerde ethenen 1,1-Dichlooretheen C2 H2 Cl2 30 μg/l
1,2-Dichlooretheen C2 H2 Cl2 50 μg/l
Trichlooretheen C2 H Cl3 70 μg/l
Tetrachlooretheen C2 Cl4 40 μg/l
aromatische koolwaterstoffen Benzeen C6 H6 10 μg/l
Tolueen C7 H8 700 μg/l
Xylenes C8 H10 500 μg/l
Ethylbenzeen C8 H10 300 μg/l
Styreen C8 H8 20 μg/l
Polynuclear Aromatische Koolwaterstoffen (PAHs) C2 H3 N1 O5 P1 3 0.7 μg/l
gechloreerde benzenen Monochloorbenzeen (MCB) C6 H5 Cl 300 μg/l
Dichloorbenzeen (DCBs) 1,2-Dichloorbenzeen (1,2-DCB) C6 H4 Cl2 1000 μg/l
1,3-Dichloorbenzeen (1,3-DCB) C6 H4 Cl2 geen richtlijn
1,4-Dichloorbenzeen (1,4-DCB) C6 H4 Cl2 300 μg/l
Trichloorbenzeen (TCBs) C6 H3 Cl3 20 μg/l
gemengde organische stoffen Di(2-ethylhexyl)adipate (DEHA) C22 H42 O4 80 μg/l
Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) C24 H38 O4 8 μg/l
Acrylamide C3 H5 N O 0.5 μg/l
Epichlorohydrin (ECH) C3 H5 Cl O 0.4 μg/l
Hexachlootbutadine (HCBD) C4 Cl6 0.6 μg/l
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) C10 H12 N2 O8 200 μg/l
Nitrilotriacetic acid (NTA) N(CH2COOH)3 200 μg/l
Organotins Dialkyltins R2 Sn X2 geen richtlijn
Tributil oxide (TBTO) C24 H54 O Sn2 2 μg/l

 

 

Pesticiden

Substantie

Formule

Gezondheidsrichtlijn, opgesteld door de WHO

Alachlor

C14 H20 Cl N O2

20 μg/l

Aldicarb

C7 H14 N2 O4 S

10 μg/l

Aldrin en dieldrin

C12 H8 Cl6/
C12 H8 Cl6 O

0.03 μg/l

Atrazine

C8 H14 Cl N5

2 μg/l

Bentazone

C10 H12 N2 O3 S

30 μg/l

Carbofuran

C12 H15 N O3

5 μg/l

Chlordane

C10 H6 Cl8

0.2 μg/l

Chloortoluron

C10 H13 Cl N2 O

30 μg/l

DDT

C14 H9 Cl5

2 μg/l

1,2-Dibroom-3-chloorpropaan

C3 H5 Br2 Cl

1 μg/l

2,4-Dichloorphenoxyacetic zuur (2,4-D)

C8 H6 Cl2 O3

30 μg/l

1,2-Dichloorpropaan

C3 H6 Cl2

geen richtlijn

1,3-Dichloorpropaan

C3 H6 Cl2

20 μg/l

1,3-Dichloorpropeen

CH3 CHClCH2 Cl

geen richtlijn

Ethyleen dibromide (EDB)

Br CH2 CH2 Br

geen richtlijn

Heptachloor and heptachloor epoxide

C10 H5 Cl7

0.03 μg/l

Hexachloorbenzeen (HCB)

C10 H5 Cl7 O

1 μg/l

Isoproturon

C12 H18 N2 O

9 μg/l

Lindane

C6 H6 Cl6

2 μg/l

MCPA

C9 H9 Cl O3

2 μg/l

Methoxychloor

(C6H4OCH3)2CHCCl3

20 μg/l

Metolachloor

C15 H22 Cl N O2

10 μg/l

Molinate

C9 H17 N O S

6 μg/l

Pendimethalin

C13 H19 O4 N3

20 μg/l

Pentachloorphenol (PCP)

C6 H Cl5 O

9 μg/l

Permethrin

C21 H20 Cl2 O3

20 μg/l

Propanil

C9 H9 Cl2 N O

20 μg/l

Pyridate

C19H23ClN2O2S

100 μg/l

Simazine

C7 H12 Cl N5

2 μg/l

Trifluralin

C13 H16 F3 N3 O4

20 μg/l

Chloorphenoxy herbicides (met uitzondering van 2,4-D en MCPA)

2,4-DB

C10 H10 Cl2 O3

90 μg/l

Dichleorprop

C9 H8 Cl2 03

100 μg/l

Fenoprop

C9H7Cl3O3

9 μg/l

MCPB

C11 H13 Cl O3

geen richtlijn

Mecoprop

C10H11ClO3

10 μg/l

2,4,5-T

C8 H5 Cl3 O3

9 μg/l

 

 

Desinfectiemiddelen en desinfectie bijproducten

Groep

Substantie

Formule

Gezondheids-
richtlijn opgesteld door de WHO

Disinfectie middelen

Chloramines

NHnCl(3-n),
where
n = 0,
1 or 2

3 mg/l

Chloor

Cl2

5 mg/l

Chloordioxide

ClO2

geen richtlijn

Jodium

I2

geen richtlijn

Disinfectie bijproducten

Bromate

Br O3-

25 μg/l

Chlorate

Cl O3-

geen richtlijn

Chloride

Cl O2-

200 μg/l

Chloorphenols

2-Chloorphenol (2-CP)

C6 H5 Cl O

geen richtlijn

2,4-Dichloorphenol (2,4-DCP)

C6 H4 Cl2 O

geen richtlijn

2,4,6-Trichloorphenol (2,4,6-TCP)

C6 H3 Cl3 O

200 μg/l

Formaldehyde

HCHO

900 μg/l

MX (3-Chloro-4-dichloormethyl-5-hydroxy-2(5H)-furanone)

C5 H3 Cl3 O3

geen richtlijn

Trihalomethanes

Broomform

C H Br3

100 μg/l

Dibropmchloormethaan

CH Br2 Cl

100 μg/l

Broomdichloromethaan

CH Br Cl2

60 μg/l

Chloorform

CH Cl3

200 μg/l

Chlorinated acetic acids

Monochloroacetic zuur

C2 H3 Cl O2

geen richtlijn

Dichlooracetic zuur

C2 H2 Cl2 O2

50 μg/l

Trichloroacetic zuru

C2 H Cl3 O2

100 μg/l

Chloral hydrate (trichlooracetaldehyde)

C Cl3 CH(OH)2

10 μg/l

Chlooracetones

C3 H5 O Cl

geen richtlijn

Halogenated acetonitriles

Dichlooracetonitrile

C2 H Cl2 N

90 μg/l

Dibroomacetonitrile

C2 H Br2 N

100 μg/l

Broomchlooracetonitrile

CH Cl2 CN

geen richtlijn

Trichlooracetonitrile

C2 Cl3 N

1 μg/l

Cyanogen chloride

Cl CN

70 μg/l

Chloropicrin

C Cl3 NO2

geen richtlijn

 

 

 

Bijlage A. behorend bij hoofdstuk 3 van het Drinkwaterbesluit

Tabel I. Microbiologische parameters

Parameter

Maximum waarde

Eenheid

Opmerkingen

Escherichia coli

0

kve/100 ml

kve = kolonievormende eenheden

Enterococcen

0

kve/100 ml

 

Cryptosporidium

 –

 

Noot 1

(Entero)virussen

 –

 

Noot 1

Giardia

 –

 

Noot 1

Campylobacter

 

Noot 1

Bacteriofagen

pve/l

pve = plaquevormende eenheden
Noot 1

Noot:
1) Micro-organismen mogen krachtens artikel 21, eerste lid, en artikel 25 van de wet, niet in een zodanige concentratie in het drinkwater voorkomen dat nadelige gevolgen voor de volksgezondheid kunnen ontstaan. Voor bepaalde micro-organismen, zoals virussen en protozoa (onder meer Cryptosporidium en Giardia), is het niet mogelijk om concentraties te meten op het zeer lage niveau, waarop blootstelling relevant is voor de gezondheid van de gebruiker. In plaats hiervan dient de eigenaar die gebruik maakt van oppervlaktewater als grondstof voor de bereiding van drinkwater op basis van metingen van de desbetreffende micro-organismen in de grondstof en gegevens over de verwijderingscapaciteit bij de verschillende zuiveringsprocessen (inclusief eventuele bodempassages) in overleg met de inspecteur een kwantitatieve risicoanalyse voor het bereide drinkwater op te stellen. De VROM-Inspectierichtlijn «Analyse microbiologische veiligheid drinkwater» dient hiertoe gebruikt te worden.
Voor het door middel van deze risicoanalyse berekende theoretische infectierisico geldt een grenswaarde van één infectie per 10 000 personen per jaar. De toetsing aan deze grenswaarde voor het infectierisico dient in elk geval te worden uitgevoerd voor Enterovirussen, Cryptosporidium en Giardia, maar geldt in principe ook voor andere pathogene micro-organismen. Indien het berekende infectierisico groter is dan de genoemde grenswaarde, dient de eigenaar met de inspecteur te overleggen over te nemen maatregelen.
De inspecteur kan bepalen dat voor kwetsbare grondwaterwinningen eenzelfde risicoanalyse wordt uitgevoerd.
Tot de groep van bacteriofagen worden in elk geval gerekend de somatische colifagen en de F-specifieke bacteriofagen.


Tabel II. Chemische parameters

Parameter

Maximum waarde

Eenheid

Opmerkingen

Acrylamide

0,10

μg/l

Noot 1

Antimoon

5,0

μg/l

 

Arseen

10 

μg/l

 

Benzeen

1,0

μg/l

 

Benzo(a)pyreen

0,010

μg/l

 

Boor

0,5

mg/l

 

Bromaat

1,0

μg/l

Bij desinfectie geldt een maximale waarde van 5,0 μg/l (als 90 percentielwaarde, met een maximum van 10 μg/l)

Cadmium

5,0

μg/l

 

Chroom

50 

μg/l

 

Cyaniden (totaal)

50 

μg/l

Noot 3

1,2-Dichloorethaan

3,0

μg/l

 

 

 

 

 

Epichloorhydrine

0,10

μg/l

Noot 1

 

 

 

 

Fluoride

1,0

mg/l

 

Koper

2,0

mg/l

Noot 2

Kwik

1,0

μg/l

 

Lood

10 

μg/l

Noot 2

 

 

 

 

Nikkel

20 

μg/l

Noot 2

Nitraat

50 

mg/l

Noot 4

Nitriet

0,1

mg/l

Noot 4

N- nitrosodimethylamine (NDMA)

12

ng/l

 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) (som)

0,10

μg/l

Som van gespecificeerde verbindingen met concentratie hoger dan de detectiegrens. Noot 5

Polychloorbifenylen (PCB’s) (individueel)

0,10

μg/l

Per stof.

PCB’s (som)

0,50

μg/l

Som van gespecificeerde verbindingen met concentratie > 0,05 μg/l. Noot 6

Pesticiden (individueel)

0,10

μg/l

Per stof. Noot 7. Voor aldrin, dieldrin, heptachloor en heptachloorepoxide geldt een maximum waarde van 0,030 μg/l.

Pesticiden (som)

0,50

μg/l

Som van afzonderlijke pesticiden met concentratie hoger dan de detectiegrens.

Seleen

10 

μg/l

 

Tetra- en trichlooretheen (som)

10 

μg/l

 

Trihalomethanen (som)

25 

μg/l

Noot 8

Vinylchloride

0,10

μg/l

Noot 1

Noten:
1) Deze parameterwaarde heeft betrekking op de residuele monomeerconcentratie in het water, berekend aan de hand van specificaties inzake de maximum migratie van de overeenkomstige polymeer in contact met water, of betreft een feitelijk gemeten waarde.
2) Deze waarde geldt voor een monster van voor menselijke consumptie bestemd water dat via een passende steekproefmethode aan de kraan verkregen is, en dat representatief mag worden geacht voor de gemiddelde waarde die de verbruiker wekelijks binnen krijgt. Deze methode is beschreven in de «VROM-Inspectierichtlijn Harmonisatie Meetprogramma Drinkwaterkwaliteit».
3) Met behulp van de methode moet het totaal aan cyanide in elke vorm worden bepaald.
4) Ten aanzien van de concentraties nitraat en nitriet dient tevens te worden voldaan aan de voorwaarde dat [nitraat]/50 +[nitriet]/3 <1, waarbij de rechte haken de concentratie in mg/l uitdrukken, voor nitraat in NO3, en voor nitriet in NO2.
5) De gespecificeerde verbindingen zijn: pyreen, benzo(a)antraceen, benzo(ghi)peryleen, fenantreen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, anthraceen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, chryseen en fluorantheen
6) De gespecificeerde verbindingen zijn: PCB nr. 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180.
7) Onder pesticiden wordt verstaan: organische insecticiden, organische herbiciden, organische fungiciden, organische nematociden, organische acariciden, organische algiciden, organische rodenticiden, organische slimiciden en soortgelijke producten (onder meer groeiregulatoren). De norm van 0,1 μg/l geldt ook voor humaan toxicologisch relevante metabolieten, afbraak- en reactieproducten van pesticiden. Voor metabolieten van pesticiden en afbraak- of reactieproducten, die niet humaan toxicologisch relevant zijn, geldt een norm van 1,0 μg per liter.
8) De maximumwaarde geldt bij het gebruik van chloor(verbindingen) voor desinfectie; in de overige situaties geldt de maximumwaarde genoemd in Tabel IIIc bij gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen. De gespecificeerde verbindingen zijn: chloroform, bromoform, dibroomchloormethaan en broomdichloormethaan. De concentratie broomdichloormethaan mag niet hoger zijn dan 15 μg/l. De somwaarde van 25 μg/l geldt als 90 percentiel, met een maximum van 50 μg/l. Voor drinkwatervoorzieningen op mijnbouwinstallaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Mijnbouwwet, geldt als somwaarde 100 μg/l, waarbij het gehalte broomdichloormethaan maximaal 60 μg/l mag zijn.


Tabel IIIa. Indicatoren – Bedrijfstechnische parameters

Parameter

Maximum waarde (tenzij anders aangegeven)

Eenheid

Opmerkingen

Aeromonas (30 °C)

1000

kve/100 ml

kve = kolonievormende eenheden

Ammonium

0,20

mg/l

 

Bacteriën van de coligroep

0

kve/100 ml

 

Chloride

150

mg/l

Jaargemiddelde.

Clostridium perfringens(inclusief sporen)

0

kve/100 ml

 

DOC/TOC

Geen abnormale verandering

mg/l

Noot 1

Geleidingsvermogen

125 bij 20 °C

mS/m

 

Hardheid (totaal)

> 1

mmol/l

Totale hardheid te berekenen als aantal mmol Ca2+ plus Mg2+/l. Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding of ontzouting. Toetsing vindt plaats aan de 90 percentiel van de meetgegevens.
Noot 2

Koloniegetal bij 22 °C

100

kve/ml

Geometrisch jaargemiddelde. Noot 2

Radioactiviteit

 

 

Noot 3

Totale α
Totale ß
Tritium
Indicatieve dosis (totaal)

0,1
1
100
0,10

Bq/l
Bq/l
Bq/l
mSv/j

Noot 3

Saturatie Index (SI)

> –0,2

pH-eenheden

Jaargemiddelde.

Temperatuur

25 °C

 

Geldt voor drinkwater

Vrij chloor

0,1 < mg/l < 0,3

mg/l

Noot 4

Waterstofcarbonaat

> 60

mg/l

 

Zuurgraad

7,0 < pH < 9,5

pH-eenheden

 

Zuurstof

>2

mg/l

 

Noten:
1) Indien DOC/TOC (dissolved organic carbon/total organic carbon) niet wordt bepaald, dan dient de oxideerbaarheid met KMnO4 te worden bepaald (norm 5,0 mg/l O2).
2) Deze parameter geldt niet voor water als bedoeld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Verpakte waters.
3) Totaal α, uitgezonderd radon, inclusief kortlevende vervalprodukten van radon. Totaal ß behalve 40 K, tritium en kortlevende vervalprodukten van radon. Indien de norm voor totaal α en/of totaal ß wordt overschreden dient nader onderzoek te worden uitgevoerd conform de «VROM-Inspectierichtlijn Harmonisatie Meetprogramma Drinkwaterkwaliteit».
4) Geldt alleen voor zover bij drinkwatervoorzieningen op mijnbouwinstallaties, als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Mijnbouwwet, natriumhypochloriet aan het drinkwater wordt toegevoegd ter desinfectie van het water. De contacttijd tussen het chloor en het water moet ten minste 30 minuten bedragen.


Tabel IIIb. Indicatoren – Organoleptische/esthetische parameters

Parameter

Maximum waarde

Eenheid

Opmerkingen

Aluminium

200

μg/l

Noot 1

Geur

Aanvaardbaar voor de gebruikers en geen abnormale verandering

Noot 2

Kleur

20

mg/l Pt/Co

 

IJzer

200

μg/l

 

Mangaan

50

μg/l

 

Natrium

150

mg/l

Jaargemiddelde (maximum 200 mg/l)

Smaak

Aanvaardbaar voor de gebruikers en geen abnormale verandering

Noot 2

Sulfaat

150

mg/l

 

Troebelingsgraad

4 (tap) 1 (af pompstation)

FTE

FTE = formazine troebelingseenheden Noot 3.

Zink

3,0

mg/l

Na > 16 uur stilstand

Noten:
1) Bij (dreigende) overschrijding van een waarde voor aluminium van 30 μg/l dient dit aan de inspecteur gemeld te worden in verband met het eventueel gebruik van het drinkwater voor nierdialyse.
2) Analyse kan kwalitatief worden uitgevoerd. Indien het resultaat positief is dient een kwantitatieve analyse te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld volgens de verdunningsmethode.
3) In aanvulling op de kwantitatieve eis geldt dat de troebelingsgraad aanvaardbaar voor de gebruikers dient te zijn en geen abnormale veranderingen mag vertonen.


Tabel IIIc. Indicatoren – Signaleringsparameters (noot 1)

Parameter

Maximum waarde

Eenheid

Opmerkingen

AOX

μmol X/l

 

Aromatische aminen

1

μg/l

Indien metaboliet van pesticiden dan 0,1 μg/l. Noot 2

(Chloor)fenolen

1

μg/l

Indien metaboliet van pesticiden dan 0,1 μg/l Noot 2

Diglyme(n)

1

μg/l

 

Ethyl tert-butyl ether (ETBE)

1

μg/l

 

Gehalogeneerde monocyclische koolwaterstoffen

1

μg/l

 Noot 4

Gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen

1

μg/l

 Noot 4

Methyl tert-butyl ether (MTBE)

1

μg/l

 

Monocyclische koolwaterstoffen / aromaten

1

μg/l

 Noot 4

Overige antropogene stoffen

1

μg/l

Noot 3

Noten:
1) Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 μg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken.
2) Metabolieten van pestciden, welke in humaan toxicologisch opzicht relevant zijn, vallen onder tabel II van deze bijlage. Voor de overige metabolieten geldt een norm van 1,0 μg/l (zie tabel II noot 7).
3) Met deze parameter worden stoffen bedoeld die niet behoren tot de andere parameters in deze tabel maar welke een bedreiging voor de drinkwatervoorziening kunnen zijn.
4) Voor enkele individuele stoffen uit deze parametergroep geldt ook een maximale waarde in tabel II.

 

De genoemde normen en waarden op deze website zijn slechts ter informatie en er kan geen enkel recht aan worden ontleend.