Indien u deze mail niet kunt lezen, klik hier
 
  Vakantie  
 

In verband met de zomervakantie is Kewi Services gesloten van
3 augustus t/m
16 augustus 2014
(week 32 en 33).

Wij wensen u alvast een prettige vakantie!

 
 
Beste

Kewi Services geeft onafhankelijk advies op het gebied van drinkwater, veevoer en omgeving. Doordat wij een eigen laboratorium hebben kunnen wij snel de resultaten van uw monsters aan u terug koppelen.

Symposium Serious Farming
Op 20 maart 2015 organiseerde Stichting Duurzaam Kwaliteits Vlees en Vewi Techniek BV het symposium Serious Farming: “Het slim inzetten van schoon drinkwater en bacteriën voor een gezonde varkenshouderij”. Kewi Services was als samenwerkingspartner aanwezig bij de presentatie van de onderzoeksresultaten.

Via onderstaande links vindt u een korte impressie van het symposium en de hierbij gepresenteerde resultaten.

- Serious Farming: Zorgen voor morgen
- Biggen goed aan het drinken krijgen
- Watersysteem ondergeschoven kindje
- Tien wijsheden over drinkwater

Hebt u inzicht in uw voerkwaliteit?

Voer is de grootste kostenpost op uw bedrijf. Het is daarom van belang dat u goed inzicht heeft in de kwaliteit van het voer dat uw dieren eten. Niet alleen de voederwaarde is van belang, maar ook de microbiologische kwaliteit. Zo is brijvoer de ideale voedingsbodem voor schimmels, die op hun beurt weer mycotoxinen kunnen produceren. Kewi Services kan voor u verschillende analyses uitvoeren om zo te bekijken of de kwaliteit van uw voer naar wens is.

Onderzoek is wenselijk omdat er veel kwaliteitsverlies kan optreden tussen het voer direct na levering en in de voerbak bij de dieren. Denk bijvoorbeeld aan de opslag in silo’s, waar voerresten van vorige leveringen in achterblijven en condensvorming kan optreden. Recent heeft Kewi Services monsters uit silo’s geanalyseerd en hierin streptococcen aangetroffen. Dit besmette voer komt bij uw dieren terecht en kan daar allerlei problemen veroorzaken. Met de zomer in zicht kan het lonen eens naar de hygiënestatus van uw silo’s te kijken en deze indien nodig te repareren of reinigen, zodat de kwaliteit van uw veevoer gewaarborgd blijft.

Wanneer is water wel of niet voor humane consumptie?

Water dat afkomstig is van een drinkwaterleverancier is geschikt als humaan drinkwater wanneer het op uw bedrijf binnen komt. U bent echter verplicht een fysieke onderbreking te hebben tussen het leidingennetwerk van de watermaatschappij en uw eigen bedrijfsgedeelte waar u dieren houdt. Na deze onderbreking begint het bedrijfsgedeelte van de drinkwaterleidingsysteem. Water uit een tappunt in uw bedrijfsgedeelte mag niet meer gezien worden als water voor humane consumptie. Bij alle tappunten na de breektank dient er wettelijk gezien melding gemaakt te worden dat het om proceswater gaat

en niet om water voor humane consumptie. Dit geldt ook voor alle tappunten in waterleidingsystemen afkomstig uit een eigen watervoorziening (bron grondwater).

U kunt aangeven dat water niet voor humane consumptie gebruikt mag worden, middels een sticker “geen drinkwater”. Deze zijn bij Kewi Services gratis verkrijgbaar en kunt u bestellen via onderstaand e-mail adres: administratie@kewiservices.nl

 

 
 
     
 
• Achterste Groes 4B • 5384 VG Heesch •
• Tel. 0412 475993 •
info@kewiservices.nlwww.kewiservices.nl
 
klik hier om af te melden voor deze nieuwsbrief