Indien u deze mail niet kunt lezen, klik hier
 
 
  De feestdagen  
 

In verband met de kerstvakantie is het laboratorium gesloten van 21-12-2015 t/m 3-1-2016. Gelieve in deze periode geen monsters versturen.

Mochten wij u niet meer spreken:
Kewi Services wenst u een fijne kerst en een goede drinkwater- en voerkwaliteit in 2016!

 
 
Beste

Kewi Services geeft onafhankelijk advies op het gebied van drinkwater, veevoer en omgeving. Doordat wij een eigen laboratorium hebben kunnen wij snel de resultaten van uw monsters aan u terug koppelen.

Weten wat je voert is de basis voor goed resultaat

De exacte samenstelling van veevoer blijft voor veel veehouders onbekend terrein. Enerzijds komt dit door de eenzijdige aanlevering van informatie door de toeleveranciers, echter het gebrek aan kennis van veel veehouders wat betreft diervoeding is een net zo grote bepaler. Dit terwijl de voeding van uw dieren de grootste kostenpost op bedrijfsniveau is.

Om meer grip op veevoer te krijgen, adviseren wij u om van elke geleverde partij een voermonster te bewaren. Dit zodat u bij calamiteiten altijd een monster voor eigen onderzoek achter de hand heeft. Tevens adviseren wij u om enkele keren per jaar uw (ruw)voer te laten controleren. Enkele voorbeeldcontroles die wij voor u kunnen uitvoeren zijn de voederwaarde en de aanwezigheid van mycotoxinen.

Wilt u uw voer laten onderzoeken of wilt u weten welke (voer)onderzoeken wij nog meer voor u kunnen uitvoeren? Neemt u dan vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Gezonde lucht geeft gezonde dieren

De winter staat voor de deur, waardoor het ventilatie-niveau in de stallen weer een actueel onderwerp wordt. Door de lagere buitentemperaturen gaan veel bedrijven het ventilatieniveau naar beneden bijstellen.
Door het lagere ventilatieniveau stijgen de concentraties koolstofdioxide (CO2) en ammoniak (NH3) in de afdelingen en zien we de kiemdruk toenemen. De luchtkwaliteit loopt terug, wat invloed heeft op de luchtwegen en gezondheid van uw veestapel. De gestegen concentraties in de lucht hebben mogelijk een negatieve invloed op de chemische drinkwaterkwaliteit, met alle gevolgen van dien. Deze factoren gecombineerd hebben een negatieve invloed op de gezondheid van uw dieren en dus ook op de technische en economische resultaten van uw bedrijf.

Om u te helpen een goede balans te vinden tussen ventilatieniveau en diergezondheid is het mogelijk de luchtkwaliteit in de afdelingen te laten onderzoeken. Samen met u kan daarna een plan opgesteld worden om de eerder genoemde risico’s te vermijden.

Wilt u inzage in de luchtkwaliteit? Neemt u dan vrijblijvend contact op en vraag naar de verschillende mogelijkheden.

 
     
 
• Achterste Groes 4B • 5384 VG Heesch •
• Tel. 0412 475993 •
info@kewiservices.nlwww.kewiservices.nl
 
klik hier om af te melden voor deze nieuwsbrief