Omgeving

De samenstelling van de stallucht is belangrijk voor de gezondheid van uw dieren en de dierverzorger. Uw kunt hierbij denken aan concentratie van gassen.

 

Achtergrondinformatie (omgeving)

Biowasser: Een biowasser bestaat in wezen uit een absorber (zie gaswasser) en een bioreactor. De verontreinigingen worden geabsorbeerd in het continu circulerende water en worden in een, in het recirculatiesysteem geplaatste, bioreactor afgebroken.
CO2: Koolstofdioxide is een geur en kleurloos gas dat van nature voorkomt in lucht in een concentratie van 300 ppm
Gaswasser: Gaswassing is een absorptietechniek, waarbij door intensief contact tussen gas en vloeistof, verontreinigingen uit het gas in vloeistof (overwegend water) worden geabsorbeerd.
NH3: Ammoniak is een gas dat ontstaat in de mestkelder en op met mest bevuilde vloeren
H2S: Zwavelsulfide ontstaat bij afbraak van mest en heeft de geur van rotte eieren.
CO: Koolstoofmonoxide is een zeer gevaarlijk gas en kan dodelijk zijn. Het is lichter dan lucht
CH4: Methaan
Endotoxine: Zijn celwandbestanddelen van gram-negatieve bacteriƫn. Het endotoxine (ook wel lipide A genoemd) is een onderdeel van de lipopolysacchariden (LPS) Weergave in EU/m3
Geur: Geurconcentratie: het aantal geureenheden of snuffeleenheden per volume-eenheid. De getalwaarde van de geurconcentratie uitgedrukt in geureenheden (ou E /m 3 )
Lachgas: N2O Kleurloos gas met een licht zoete smaak en geur. Bij inademing ontstaat een bewijstzijnsdaling.
Temperatuur: De temperatuur kan worden weergegeven op schaal van graden Celcius of graden Fahrenheit.
R.V. Relatieve Vochtigheid is een fysische parameter en geeft de mate waarin de lucht bij een bepaalde temperatuur met water is verzadigd.
Fijnstof: Stof is vaak van organische oorsprong en is een drager van bacteriƫn en virussen.
LEL: Lower Explosion Limit   is de concentratie van explosieve gassen, die aanwezig kunnen zijn in besloten ruimtes.
L.S. Luchtsnelheid. Ventilatie gaat gepaard met luchtbeweging. LS en temperatuur moet samen worden beoordeeld om het nut of de schadelijkheid aan te tonen.
M.A.C.: Maximaal Aanvaardbare Concentratie van een schadelijke stof
PM: Micrometer (aanduiding concentratie fijnstof) Bijvoorbeeld PM 10, PM 2,5
en PM 0,5 (ultrafijnstof)
P.P.M.: Parts per milion   (als voorbeeld 100 p.p.m. = 0,01 %)
Ventilatie: Luchtverversing, deze kan op zowel kunstmatige/mechanische als op natuurlijke wijze plaatsvinden.
VOC: Vluchtige   Organische Componenten
VOS: Vluchtige   Organische Stoffen