• Kewi Services

  Onafhankelijk en gespecialiseerd in drinkwater en veevoeradvies in de veehouderij.

  Monstername, transport, analyse en advisering voor drinkwater, veevoer, luchtwassers en hygiëne monsters.

 • Drinkwater

  Kewi Services begeleidt u bij de inzet van waterverbeteraars, adviseert u over de uitvoering van uw installatie van de bron tot aan de drinkplaats, en kan het (bron)water uitgebreid analyseren.

 • Veevoer

  Kewi Services kan uw voer, een van de grootste kostenposten, optimaliseren maar ook controleren op kwaliteit (voederwaarde, grondstofsamenstelling, maalfijnheid en mycotoxines.)

 • Bacteriën

  Resistente bacteriën zijn in toenemende mate een probleem voor de veehouderij, dit in relatie tot de volksgezondheid. Kewi Services kan swabs, omgevingsmonsters, drinkwater en voer onderzoeken op de aanwezigheid van resistente bacteriën zoals MRSA en ESBL.

 • Omgeving

  Zijn producten die u krijgt aangevoerd vrij zijn van ziekteverwekkers? Kewi Services onderzoekt en bemonsterd de omgeving

  Kewi Services is gericht op een evenwicht in weerstand (immuunsysteem) en de hoogte van de infectiedruk door voeding, drinkwater of omgeving.

 
1 2 3 4 5
 Kewi Services

Gespecialiseerd in onafhankelijk advies, monstername en onderzoek van drinkwater, veevoer, mest en omgeving in de veehouderij. Doordat wij een eigen laboratorium hebben kunnen wij snel en betrouwbaar de resultaten van uw aangeleverde monsters aan u terug koppelen. Kewi Services kan uw analyses uitvoeren volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025.

Heeft u vragen over de kwaliteit van het drinkwater voor uw dieren, het veevoer of de kwaliteit van de stallucht? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

Kortom, alles onder een dak!